V prípade nefunkčnosti / neaktuálnosti streamu skúste obnoviť stránku (F5)
alebo použite alternatívny stream.
Ak máte problémy s častou zmenou kvality prípadne preskakovaním videa v čase, skúste zvoliť v prehrávači niektorú z konštantných kvalít kliknutím na